T-WINCH

bezpečný trakčný navijak do strmých svahov

Umožňuje prístup do neschodných terénov pri zohľadnení potrebných ekologických podmienok tak, aby sa zabránilo negatívnym vplyvom na prírodné prostredie.


Vývoj trakčného navijaku úplne nového typu T-WINCH sa zameral na dve oblasti: maximalizovať bezpečnosť obsluhy stroja a čo najviac zabrániť poškodzovaniu pôdy.
Vďaka preukázateľnému zníženiu spotreby paliva prispieva nielen k významej úspore nákladov, ale znamená aj environmentálny prístup k ťažbe dreva. Neobvyklá konštrukcia a funkčný dizajn okrem toho zaručujú aj spoľahlivú manipuláciu v teréne. Pomocou pásového podvozku a diaľkového ovládania sa navijak T-WINCH jednoducho dostane na miesto nasadenia. Štít, namontovaný na prednej časti stroja, poskytuje dodatočnú stabilitu v neschodnom teréne.

BEZPEČNOSŤ AKO PRINCÍP
Trvalo udržateľné obhospodarovanie znamená starostlivosť o lesné plochy a ich využívanie takým spôsobom a v takom rozsahu, aby sa udržala alebo zreteľne zlepšila ich produktivita vrátane výnosov, ich schopnosť omladzovania a vitalita.

V prechodnom teréne svahov je teda pomocou trakčného navijaku kedykoľvek možná podpora celkovej brzdnej a ťažnej sily ťažobných strojov. Rozsiahle poškodenia pôdy, spôsobené hodnotami sklzu, sa redukujú o viac ako 20% a uľahčuje sa systematické sprístupňovanie približovacích koridorov.

Vývoj ľahších lesných strojov nasadením nových vysoko pevných ocelí prispel v posledných rokoch k tomu, že sa hranice sklonu svahov, na ktorých je možné jazdiť, posúvajú stále viac nahor.

Aby sa v strmom teréne dalo bezpečne jazdiť, musia sa ťažobné stroje prispôsobiť očakávanému spektru nasadenia a s tým spojenému medznému sklonu, v závislosti od poveternostných podmienok. Za predpokladu stabilnej polohy a brzdného účinku trakčný navijak prispieva rozhodujúcim spôsobom k prevádzkovej bezpečnosti.

VÝVOZNÁ SÚPRAVA

Trakčný navijak T-WINCH 10.3 Vám poskytne podporu pri práci vo svahu a pomôže Vám zvýšiť produktivitu na maximum. Zlepšené jazdné vlastnosti vývoznej súpravy v teréne umožňujú upustiť od používania reťazí alebo pásov. Znížená hmotnosť znamená výhody v spotrebe energie, šetrí približovacie cesty a pôdu.

HARVESTER

S maximálnou dĺžkou lana približne 500 metrov môžete pomocou systému T-WINCH 10.3 udržiavať bezpečne vo svahu aj Váš harvester. Strmý, ťažko zjazdný terén, napríklad v zimných mesiacoch, môže byť bezpečne zjazdný a obsluha stroja sa pritom môže koncentrovať výlučne na svoju hlavnú činnosť – na ťažbu dreva..

LESNÝ KOLESOVÝ TRAKTOR

Na podporu motorovo–ručných prác s drevom sa pri ťažbe dreva aj naďalej s obľubou používajú lesné kolesové traktory, zvlášť ak je dobre vybudovaná sieť lesných ciest. Využitím vysokej rýchlosti navijaku 4,0 km/hod. a ľahkého vyberania čapu ťažného lana môže T-WINCH tieto približovacie stroje počas náročnej jazdy vo svahu podporovať a maximalizovať ťažný výkon.

PÁSOVÝ BAGER

Pre zemné práce v strmých svahoch, kde už nestačí vlastná sila pohonu pásového podvozku, takisto ponúkame produktívnu podporu systémom T-WINCH 10.3. Nákladné nasadenie drahých, málo výkonných špeciálnych strojov sa môže zredukovať na minimum.

VÁŠ ÚŽITOK – SILNÁ PODPORA.

> Bez nežiaduceho dodatočného zaťaženia a bez prestavby základného stroja pri nasadení T-WINCH
Aké stroje pre prácu v strmom teréne nasadíte, o tom rozhodujete len Vy. Nezávisle od toho Vám ponúkame maximálnu bezpečnosť pri minimálnych nárokoch na inštaláciu.

> Nezávislé manévrovanie na lesných cestách po odpojení lana
Stroj môže približovací koridor opustiť jednoduchým vybratím čapu poistného lana. Rýchlo sa dá realizovať vzdialené skladovanie dreva pozdĺž lesnej cesty.

> Maximálne zabezpečenie proti pretrhnutiu lana

> Viacstrojové nasadenie
Je úplne jedno, či chcete zabezpečiť vývoznú súpravu, bager alebo harvester, T-WINCH vám pomôže vždy.

POLOHOVANIE
Pomocou kompaktného rádiového diaľkového ovládania sa T-WINCH dá manévrovať v každej ľubovoľnej polohe v teréne.
Funkcie ako napr. zmena miesta zopnutím pásov podvozku sa okrem toho dajú obsluhovať proporcionálne. To uľahčuje zriadenie optimálneho a bezpečného stanoviska navijaku.
Pri jazde v obzvlášť náročných strmých svahoch sa môže ako poistné lano použiť trakčné lano T-WINCH.

UKOTVENIE
Stabilné fixovanie trakčného navijaku sa vykonáva ako pomocou pásového podvozku a namontovaného štítu, tak aj pomocou doplnkových upínacích pásov pripojených na kotviace body na navijaku. Tieto body upnutia zaistia, že T-WINCH môže potom na ťažobný stroj prenášať maximálnu ťažnú silu.
Pásy a iné upínacie prostriedky môžete bezpečne uschovávať vo veľkoryso dimenzovaných uzamykateľných odkladacích priestoroch.

PREVÁDZKA
Po pevnom ukotvení v teréne sa môže trakčný navijak T-WINCH 10.3 uviesť do prevádzky. Obsluha pomocou ručnej vysielačky prednastaví odpor ťažnej sily a aktívne smerovanie jazdy. T-WINCH 10.3 automaticky rozpoznáva zmenu smeru. Nastavte a zabudnite!
Prepnutím funkcií navijaku do módu „trakčná prevádzka“ sa môžu všetky pomocné funkcie zablokovať.

TECHNICKÉ ÚDAJE

T-WINCH 10.3 - rozmery
Dĺžka:4590 mm (4680 mm)
Šírka:2260 mm
Výška:2280 mm
Svetlá výška:590 mm
Hmotnosť podľa výbavy:10 700 kg
T-WINCH 10.3 - motor
Naftový motor:FPT N45 Stage V
Výkon:125 kW/170 HP
Zdvihový objem:4,5 l
Nádrž na naftu:300 l
Nádrž DEF:45 l
T-WINCH 10.3 - hydraulika
Čerpadlo navijaku:1 x 125 ccm
Motor navijaku:1 x 115 ccm
Otvorené čerpadlo:1 x 75 ccm
T-WINCH 10.3 - navijak
Teoretická maximálna ťažná sila:150 kN
Menovitá konštantná ťažná sila:100 kN
Primer lana:20mm
Maximálna rýchlosť lana :4 km/h
Hmotnosť stroja, ktorý je podporovaný5 t - 55 t

FOTOGALÉRIA