WOODLINER

Samostatne jazdiaci vozík

Diaľkovo ovládaný, samostatne jazdiaci vozík, ktorý umožňuje prácu bez ťažného, pomocného a vratného lana vo všetkých terénoch. Vozík WOODLINER je veľmi vhodný pre približovanie nadol s kombistrojom MOUNTY, ale aj ako vozík v kombinácii s inými lanovými systémami. Dá sa použiť pri preprave smerom nahor, ale špeciálne aj nadol a horizontálnym smerom.

Inovácia Woodliner prináša v porovnaní s bežnými lanovými zariadeniami obrovské hospodárske a pracovno – technické výhody:
• minimálna časová náročnosť montáže
• trasová automatika
• nízke prevádzkové náklady
• vysoký priťahovací výkon
• vysoká pojazdná rýchlosť
• vhodný pre lanovú bodku