MOUNTY

Stabilná nadstavba žeriavu

Ergonomicky premyslená koncepcia MOUNTY stanovuje nový štandard. Výsledkom navzájom perfektne zosúladených komponentov je hospodárny a výnimočne výkonný stroj. Nielen lanové zariadenie, ale aj harvestor, obslužná kabína, celková nadstavba nákladného auta, ako aj celkové strojné a rádiové ovládanie pochádzajú priamo od firmy Konrad.

Pre zákazníka to znamená:
• Len jedna kontaktná osoba pre servis a náhradné diely
• Jedinečná sériová výroba kombi-strojov zaručuje vyššiu kvalitu, ako aj zvýšenie životnosti
• Rozsiahla záruka so servisom od výrobcu na celý stroj
• Kvalitný rakúsky produkt
• Pracovný postup šetriaci les
• Vďaka nízkym nákladom na presun sa kombinovaný stroj MOUNTY dá hospodárne využívať aj pri nízkych množstvách
• Využitím inovatívnej konštrukcie vznikajú krátke časy montáže
• Vysoký stožiar žeriavu dovoľuje montáž bez podpery návesu a žeriavu poskytuje dodatočnú stabilitu
• Pri približovaní nadol je strojník širokým stožiarom chránený
• Vysoký výkon pri nízkych strojných nákladoch