KMS

Vežový približovač

KMS je diaľkovo ovládané lanové zariadenie, ktoré je namontované na tandemovom podvozku. Obsluha zariadenia prebieha pomocou diaľkového ovládania. Plnoautomatická traťová automatika, ktorá zvyšuje produktivitu, je súčasťou základného vybavenia. Obzvlášť komfortná je montáž zariadenia. Všetky funkcie je možné ovládať pomocou vysielačky.

Koncept tohoto zariadenia spája v sebe vysoký stupeň bezpečnosti práce a vysokú produktivitu:
• Komfortné ovládanie celého zariadenia pomocou vysielačky
• Traťová automatika
• Vysoká rýchlosť jazdy
• Možné približovanie smerom nahor i nadol
• Kompaktná konštrukcia
• Silný ťažný výkon