WOODLINER

nová úroveň využitia lanovky

Inovatívne zariadenie WOODLINER prináša v porovnaní s obvyklými konvenčnými lanovými žeriavmi enormné ekonomické a pracovné výhody:

Rádiový systém

rádiový vysielač s displejom
extrémne ľahký s veľkou kapacitou batérie
všetky nastavenia sú možné cez rádiový vysielač
diagnostika chýb, zobrazenie prevádzkových údajov naftového motora a hydraulického zariadenia na displeji
zobrazenie rádiovej frekvencie a intenzity signálu
univerzálny pre všetky stroje KONRAD

Približovanie s WOODLINER

Samohybný lanovkový vozík WOODLINER je riadený rádiom.

KONRAD Cloud

Údaje zaznamenané digitálnymi meracími zariadeniami, prístrojmi a senzormi ďalej spracúva firemný softvér, ktorý poskytuje nasledujúce informácie:
údaje o produkcii
príprava údajov
evidencia pracovného času
evidencia prevádzkových údajov, ako je pracovná prevádzka, montáž, presun, údržba atď.
spotreba paliva
 hlásenie o intervaloch údržby
stanovištia stroja

Upozornenie: Toto zariadenie už nie je vo výrobnom programe. Tieto zariadenia sú k dispozícii v závislosti od ponuky na trhu s použitými technológiami.

Kompletné informácie, vrátane technických údajov si môžete stiahnuť TU