MOUNTY

hospodárne riešenie pre strmé svahy
z jedného zdroja

Profesionálna ťažba dreva na strmých svahoch vyžaduje profesionálnu techniku.

Vďaka svojej ergonomicky premyslenej koncepcii stroja dosahuje MOUNTY vyššiu úroveň. Výsledkom perfektne zosúladených komponentov je hospodárny a enormne výkonný stroj:
kompaktná konštrukcia
ergonomické a bezpečné pracovisko
vysoký stožiar
technika s úsporou paliva
rýchla a ľahká montáž
komfortná kabína

Priebeh prác s MOUNTY

Drevo sa zotne v poraste a vcelku sa spustí po lane ku kombinovanému stroju, kde ho harvestorová hlavica WOODY odvetví, resp. vytvaruje a následne sa uloží na lesnej ceste. Uskladnené drevo sa potom môže priamo odviezť nákladným autom.

Postup pri použití hore svahom

Rádiom riadený vozík lanovky LIFT-LINER podstatne uľahčí prácu personálu v poraste vďaka motoricky poháňanému navijaku zdvíhacieho lana a tým zabezpečí rýchlejšie tempo prác.

Postup pri použití dolu svahom s MOUNTY-U

Rádiom riadený vozík lanovky LIFTLINER sa pritom prevádzkuje s využitím obežného systému. Integrovaný navijak zdvíhacieho lana umožňuje súbežné posúvanie a priťahovanie (bezpečná kontrolovaná jazda vozíka lanovky šetrná k porastu).

Hospodárne riešenie pre strmé svahy z jedného zdroja – nielen lanový žeriav, ale aj agregát harvestora, vozík lanovky, nadstavba nákladného vozidla a tiež celé ovládanie stroja a rádiové riadenie pochádza z firmy Konrad.

Pre zákazníka to znamená:
len jedna kontaktná osoba pre servis a náhradné diely
jedinečná sériová výroba takýchto kombinovaných strojov je zárukou vyššej kvality a predĺženia životnosti
rozsiahla záruka so servisom od výrobcu na celý stroj
kvalitný rakúsky produkt
pracovný postup šetrný k lesu

vďaka inovatívnej konštrukcii sa dosahujú krátke časy montáže
vysoký stožiar lanového žeriava často umožňuje montáž bez lanovej bodky a dodáva pracovnému žeriavu dodatočnú stabilitu
pri spúšťaní na lane dolu svahom je strojník chránený širokým stožiarom
vysoký výkon pri nízkych nákladoch na stroj

Pre zákazníka to znamená:
len jedna kontaktná osoba pre servis a náhradné diely
jedinečná sériová výroba takýchto kombinovaných strojov je zárukou vyššej kvality a predĺženia životnosti
rozsiahla záruka so servisom od výrobcu na celý stroj
kvalitný rakúsky produkt
pracovný postup šetrný k lesu
vďaka nízkym nákladom na presun sa dá kombinovaný stroj MOUNTY hospodárne použiť aj pri malých objemoch
vďaka inovatívnej konštrukcii sa dosahujú krátke časy montáže
vysoký stožiar lanového žeriava často umožňuje montáž bez lanovej bodky a dodáva pracovnému žeriavu dodatočnú stabilitu
pri spúšťaní na lane dolu svahom je strojník chránený širokým stožiarom
vysoký výkon pri nízkych nákladoch na stroj

Riadenie KTC 1.0

prehľadný displej s dotykovým ovládaním
vizuálne znázornenie vozíka lanovky, lanovej bodky a pozícií koncových bodov
veľmi jednoduchá obsluha
centrálne riadenie a monitorovanie strojov:
WOODY
lanový žeriav
nákladné vozidlo s nakladacím zariadením
hydraulické zariadenie
všetky nastavovacie body s textovým popisom
maximálne presné vyhodnotenie údajov o produkcii
tlač údajov o produkcii a ich uloženie na USB alebo zaslanie e-mailom
evidencia a vyhodnotenie prevádzkových údajov
údržba na diaľku cez internet

Rádiotechnika

Všetky funkcie stroja sa vykonávajú s využitím diaľkového rádiového riadenia

podoprenie
nakladacie rampy
navijaky napínacích lán
navijak nosného lana a vedenie nosného lana
navijak ťažného lana
navijak vratného lana
navijak montážneho lana
štart/stop nákladného vozidla prestavenie kabíny žeriava
funkcie vozíka lanovky, napr. navijak zdvíhacieho lana a štart/stop motora
automatika natiahnutia vrátane programovania natiahnutia a programovanie prekážok a lanových sediel

LCD dispej

Cez LCD displej sú možné nasledujúce
prídavné funkcie:
odčítanie prevádzkových údajov, otáčok, tlakov, teplôt atď.
prestavenie frekvencií a voľba frekvencií
nastavenia vozíka lanovky, rýchlostí, rámp atď.
použitie rádiovej vysielačky ako rádiového konvertora

KK2 – inovatívny systém kabíny

automatika dverí
zvýšená miera bezpečnosti
krátke prestoje vozíka lanovky
zlepšený výhľad nahor
 zväčšený vnútorný priestor
optimalizovaný systém klimatizácie a vykurovania
zlepšená izolácia hluku a vibrácií
ovládanie vozíka lanovky ručnou pákou

Otvárač dverí – dvere kabíny sa okamžite otvoria. Otvorenie slučiek lana sa tak môže uskutočniť bez zdržania. Pri alternatívnej automatizovanej prevádzke sa dvere kabíny po usadení vodiča samočinne zatvoria.

KONRAD Cloud

Údaje zaznamenané digitálnymi meracími zariadeniami, prístrojmi a senzormi ďalej spracúva firemný softvér, ktorý poskytuje nasledujúce informácie:
údaje o produkcii
príprava údajov
evidencia pracovného času
evidencia prevádzkových údajov, ako je pracovná prevádzka, montáž, presun, údržba atď.
spotreba paliva
 hlásenie o intervaloch údržby
stanovištia stroja

Kompletné informácie, vrátane technických údajov si môžete stiahnuť TU