LIFTLINER

inovatívny systém vozíka lanovky

Pomocou rádiom riadeného lanovkového vozíka LIFTLINER sa dá súbežne pracovať s využitím funkcií „zdvíhanie/spúšťanie“ a „jazda“. Inovatívny systém lanovkového vozíka LIFTLINER si vás získa svojou mimoriadne šetrnou a efektívnou prácou pri prebierkach a rubných ťažbách.

Výhody

prevádzka hore svahom a dolu svahom
rýchly čas montáže
samostatný navijak zdvíhacieho lana
umožňuje súbežnú jazdu a zdvíhanie/spúšťanie
minimálne opotrebovanie nosného a ťažného lana
rýchle a jednoduché zovretie, resp. uvoľnenie svorky nosného
lana (bez klinového mechanizmu)
dvojité koliesko pre bezpečný prejazd podpier
jednoduchá manipulácia s manuálnym diaľkovým ovládaním
KONRAD
rádiový prijímač s integrovaným prevodníkom pre väčšiu
pracovnú oblasť

Rádiový systém

Nové manuálne ovládacie zariadenie si vás získa predovšetkým jednoduchou manipuláciou a obsluhou, ergonomickým dizajnom a ľahkým krytom odolným proti nárazu.

rádiový vysielač s displejom
extrémne ľahký s veľkou kapacitou batérie
všetky nastavenia sú možné cez rádiový vysielač
diagnostika chýb, zobrazenie prevádzkových údajov naftového motora a hydraulického zariadenia na displeji
zobrazenie rádiovej frekvencie a intenzity signálu
univerzálny pre všetky stroje KONRAD

Inovatívny systém lanovkového vozíka LIFTLINER si vás získa svojou mimoriadne šetrnou a efektívnou prácou pri prebierkach a rubných ťažbách:
■ funkcie „zdvíhanie/spúšťanie“ a „jazda“ sú možné súbežne
■ mimoriadne šetrná a efektívna práca pri prebierkach
■ možnosť precízneho umiestnenia kmeňov na mieste vykládky
■ ťažné lano a obežné lano ťahá vozík lanovky
■ svorka nosného lana sa aktivuje spustením poistky proti pretrhnutiu lana alebo pri manuálnom ovládaní

KONRAD Cloud

Údaje zaznamenané digitálnymi meracími zariadeniami, prístrojmi a senzormi ďalej spracúva firemný softvér, ktorý poskytuje nasledujúce informácie:
údaje o produkcii
príprava údajov
evidencia pracovného času
evidencia prevádzkových údajov, ako je pracovná prevádzka, montáž, presun, údržba atď.
spotreba paliva
 hlásenie o intervaloch údržby
stanovištia stroja

Kompletné informácie, vrátane technických údajov si môžete stiahnuť TU