SÍDLO SPOLOČNOSTI

      KRENN,s.r.o. Lúka 756/95 976 62 Brusno

DODACIA ADRESA

    KRENN,s.r.o. areál MSM,s.r.o. Sládkovičova 29 974 03 Banská Bystrica

SÍDLO SPOLOČNOSTI

KRENN, s.r.o.
Lúka 756/95
976 62 Brusno
Kontaktná osoba:
Jana Krenn – konateľka
tel.: +421 910 947 569
e-mail: jana.krenn@krenn.sk

IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE

IČO: 36 639 010
DIČ: 2022031429
IČ DPH: SK2022031429
Obchodný register Okresného súdu v Banskej Bystrici, oddiel Sro, vložka č. 10558/S

ADRESA PREVÁDZKY A SKLADOVÝCH PRIESTOROV

KRENN, s.r.o.
areál MSM, s.r.o.
Sládkovičova 29
974 03 Banská Bystrica
Kontaktná osoba: Maroš Gera
tel.: +421 903 801 870
e-mail: maros.gera@krenn.sk

OBJEDNÁVANIE NÁHRADNÝCH DIELOV

Radek Krcha
Mobil: 0904 007 652
mail: radek.krcha@krenn.sk

SERVIS A OBCHODNÉ ZASTÚPENIE PRE SLOVENSKÚ REPUBLIKU

Tomáš Koštial
Telefón: +421 911 814 349
Email: tomas.kostial@krenn.sk

SERVIS A OBCHODNÉ ZASTÚPENIE PRE ČESKÚ REPUBLIKU

Tomáš Martinek
Telefón: +420 723 103 607
E-mail: tomas.martinek@krenn.sk

INFORMÁCIE O PRODUKTOCH

Vyberte zariadenie

Zariadenie má byť

Zariadenie využijete na bagri

Typ bagra