KONTAKT

sídlo a prevádzka spoločnosti KRENN

Sídlo spoločnosti

KRENN, s.r.o.
Lúka 756/95
976 62 Brusno
Kontaktná osoba:
Jana Krenn – konateľka
mobil: +421 910 947 569
e-mail: jana.krenn@krenn.sk

Adresa prevádzky a skladových priestorov

KRENN, s.r.o.
areál MSM, s.r.o.
Sládkovičova 29
974 03 Banská Bystrica
Kontaktná osoba: Maroš Gera
mobil: +421 903 801 870
e-mail: maros.gera@krenn.sk

Identifikačné údaje

IČO: 36 639 010
DIČ: 2022031429
IČ DPH: SK2022031429
Obchodný register Okresného súdu v Banskej Bystrici, oddiel Sro, vložka č. 10558/S

Objednávanie náhradných dielov

Radek Krcha
Mobil: +421 904 007 652
mail: radek.krcha@krenn.sk

Servis a obchodné zastúpenie pre Slovenskú republiku

Radek Krcha
Mobil: +421 911 814 349
mail: radek.krcha@krenn.sk

Servis a obchodné zastúpenie pre Českú republiku

Tomáš Martinek
Telefón: +420 723 103 607
E-mail: tomas.martinek@krenn.sk

KRENN - sídlo spoločnosti

KRENN - prevádzka a skladové priestory

INFORMÁCIE O PRODUKTOCH

Vyberte zariadenie

Zariadenie má byť

Zariadenie využijete na bagri

Typ bagra